CHCESZ POMÓC? WESPRZYJ FUNDACJĘ.

Dzięki Twojemu wsparciu

możemy prowadzić zajęcia dla mam  z dziećmi.

Fundacja „My to mamy”

45 2030 0045 1110 0000 0357 4230
Bank BGŻ

Wszystkim Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom,

którzy wspierają już nasze działania

serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie.

J A K   M O Ż E S Z   N A M   P O M Ó C ?

Zostań wolontariuszem i wesprzyj naszą inicjatywę.
Każda pomoc finansowa przeznaczana jest na pokrycie kosztów zajęć i wdrażanie nowych projektów.

Warto pomagać.

J A K   T W O J A   F I R M A   M O Ż E   N A M   P O M Ó C ?

Podejmij współpracę z nami lub zostań sponsorem naszych projektów.

Miej wpływ na rozwój naszej inicjatywy i postępuj zgodnie z zasadą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

(Corporate Social Responsibility).