REGULAMIN BASEN


REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA BABY organizowanych przez Fundację „My to mamy” na Krytej Pływalni Politechniki Gdańskiej , al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku
1. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, uczestnik musi podpisać deklarację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Aqua Baby. W przypadku braku lub zatajenia informacji na temat stanu zdrowia organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
2. Zajęcia Aqua Baby prowadzone są zgodnie z harmonogramem i trwają 30 min.
3. Podczas zajęć na pływalni rodzica obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, czepka i obuwie zmiennego(klapki).
4. Każdorazowy udział w zajęciach jest odznaczany na liście obecności .
5. Karnet upoważnia 1 osobę dorosłą i 1 dziecko do wejścia na Krytą Pływalnię oraz do uczestnictwa w zajęciach. Karnetu nie można odstąpić.
6. Istnieje możliwość odrabiania zajęć wyłącznie w przypadku zgłoszenia wcześniej nieobecności oraz uzgodnienia terminu odrabiania. Nieobecność zgłaszamy bezpośrednio do instruktorki poprzez sms lub telefon: Ewelina 780 178 522
7. Za resztę niewykorzystanych zajęć nie przewiduje się zwrotu gotówki.
8. Istnieje możliwość rezygnacji po dwóch odbytych zajęciach w pierwszym miesiącu zajęć. Zwracamy koszty kursu po odjęciu tych dwóch zajęć.
9. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, czy na pływalni w czasie prowadzenia zajęć.
10. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu niewykorzystane wejścia przepadają.
11. Wszystkich uczestników zajęć Aqua Baby obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa12 w Gdańsku